Rada Fundacji

  Przewodniczący


Mieczysław Kuźmiński
 

   

Członkowie:  


 Renata Nowakowska

 


Leszek Suszycki

  


Andrzej Rusinowski