Z A R Z Ą D    F U N D A C J I

 

Prezes Fundacji

Andrzej Wawrzyniuk